#07 Utworzenie connection string | Kurs ASP.NET MVC 5

Klasa CarDBCtxt, którą dodaliśmy w poprzednim artykule odpowiada za mapowanie klasy Car oraz za utworzenie połączenia z bazą danych. W dzisiejszym artykule zajmiemy się zarządzaniem tym połączeniem z bazą za pomocą connection string. Baza zostanie utworzona na serwerze LocalDb (zapewnia minimalny pakiet plików potrzebnych do uruchomienia SQL Server Database Engine, LocalDb dołączany jest do Microsoft Visual Studio 2012 i 2013).

Connection string

Dostarcza informacji, które są potrzebne do komunikowania się z bazą danych. Za pomocą niego możemy określać parametry specyfikujące połączenie, takie jak:

 • Data Source – ten parametr określa nazwę instancji SQL Server’a, w naszym przypadku będzie to (LocalDb)\v11.0,
 • AttachDbFileName – parametr określający miejsce przechowywania pliku bazy danych oraz jego nazwę,
 • ID – login wykorzystywany do autoryzacji dostępu do SQL Server’a,
 • Initial Catalog – określa nazwę bazy danych,
 • Integrated Security – określa sposób logowania do instancji SQL Server:
  • True – logowanie tylko za pomocą Windows Integrated Security (systemu operacyjnego),
  • False – logowanie za pomocą IDhasła dostarczonego w connection string,
  • SSPI – ten parametr określa, że zastosujemy logowania za pomocą Windows Integrated Security, jeśli nie dostarczono ID i hasła w connection string,
 • MultipleActiveResultSets – umożliwia równoległą egzekucję zapytań do bazy danych,
 • Password – hasło wykorzystywane do autoryzacji dostępu do SQL Server’a,
 • User Instance – wykorzystywane tylko dla SQL Server Express, z parametrem True tworzy specjalną instancję SQL Server Express, w której zwykły użytkownik będzie miał prawa administratorskie.

Nasz connection string

Wiemy już co, pytanie gdzie? Connection strings są zdefiniowane w pliku Web.config, tam się też musimy udać, aby dokonać jego modyfikacji.

Web.config

Web.config

Odnajdujemy wiersz.

Następnie dodajemy do niego naszą regułę.

Parametr name musi być taki sam jak nazwa naszej klasy dziedziczącej po DbContext, którą utworzyliśmy wcześniej przy okazji tworzenia modelu. Po tym zabiegu, kiedy zajdzie potrzeba użycia naszego modelu, Entity Framework utworzy w folderze App_Data plik Cardsd.mdf. Jak dowiedzieliśmy się we wcześniejszym artykule folder App_Data to miejsce przeznaczone do przechowywania tego typu plików. Jeśli komuś by umknęło to co wyżej napisałem, pliku Cardsd.mdf jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony, gdy będziemy chcieli pierwszy raz skorzystać z modelu Car.

Podsumowanie

Po krótce zapoznaliśmy się z połączeniem z bazą danych w ASP.NET. W następnym artykule utworzymy kontroler i widok, który będzie wyświetlał dane znajdujące się w tabeli Cars.

Wpis jest częścią kursu ASP.NET MVC 5.

Dodaj komentarz