#06 Dodanie modelu do aplikacji ASP.NET MVC 5 Code First| Kurs ASP.NET MVC 5

W tym artykule dowiemy się jak dodać model do aplikacji ASP.NET MVC 5, zgodnie z podejściem Code First. Model jest odbiciem struktury i logiki naszej bazy danych. Dzięki niemu będziemy mogli prowadzić dialog z naszą bazą. Najpierw napiszemy kod naszego modelu, a później za pomocą narzędzia Entity Framework (ORM) na jego podstawie utworzymy bazę danych, to w następnym artykule, narazie zajmijmy się dodaniem modelu.

Co to jest ORM

ORM – object relational mapping, idea ułatwiająca współpracę obiektowych języków programowania z relacyjnymi bazami danych. W ujęciu Code First na podstawie utworzonych przez programistę klas generują bazę danych. Główną zaletą jest oszczędność czasu oraz prostota modyfikacji.

Dodanie klasy modelu

Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalogu Models, po czym wybieramy Add, a następnie klikamy Class. Wpisujemy nazwę naszej nowej klasy z modelem, u mnie będzie to Car.

Dodawanie modelu ASP.NET MVC 5

Dodawanie modelu ASP.NET MVC 5

Nazywanie klasy modelu ASP.NET MVC 5

Nazywanie klasy modelu ASP.NET MVC 5

Tworzenie modelu

Dodajemy do utworzonej przed chwilą klasy modelu Car.cs poniższą treść. Jako, że aplikacja ma pomagać w sprzedaży samochodów dodałem poniższe pola opisujące cechy samochodu.

Model ten będziemy chcieli zmapować do naszej bazy danych. Utworzymy tabelę o takich samych polach jak nasza klasa Car. Zajmie się tym Entity Framework, aby mu to umożliwić musimy naszą przestrzeń samochody.Models wzbogacić o poniższa klasę.

Klasa CarDBCtxt będzie odpowiedzialna za obsługę (pobieranie, przechowywanie, dodawanie itd.) danych w tabeli Cars, która będzie odwzorowaniem klasy CarCarDBCtxt musi dziedziczyć po DbContext, klasa dostarczana jest przez Entity Framework, aby móc jej używać musimy zaznajomić naszą klasę z przestrzenią System.Data.Entity poprzez dodanie using System.Data.Entity.

Dodawane przestrzeni

Dodawane przestrzeni

Możemy teraz sprawdzić poprawność naszej pracy i skompilować aplikację, wszystko powinno odbyć się bez błędów, lecz naturalnie żadnej zmiany w widoku nie zauważymy.

Podsumowanie

W tym artykule utworzyliśmy klasę modelu, którą odwzorujemy w bazie danych. Proces ten zwany jest mapowaniem. Zajmiemy się tym w następnym artykule.

Wpis jest częścią kursu ASP.NET MVC 5.

Dodaj komentarz