#03 ASP.NET Model MVC | Kurs ASP.NET MVC 5

W poprzednim artykule wspomniałem o dwóch modelach ASP.NET, teraz zajmiemy się trzecim i jak dotąd ostatnim modelem tworzenia aplikacji internetowych w ASP.NET.

ASP MVC jest to chyba najczęściej wybierany model do tworzenia aplikacji w technologii ASP.NET. Jak sama nazwa wskazuje model ten korzysta z wzorca MVC. Dzięki temu otrzymujemy logiczną strukturę katalogów, którą intuicyjnie się zarządza, izolację logiki od interfejsu użytkownika, łatwą testowalność kodu i wreszcie przejrzystość.

mvc

MVC – odszyfrowujemy skrót

M jak Model

W nowo utworzonym projekcie zobaczymy katalog Models, w której będziemy umieszczać kod, który będzie „zrzutem” struktury naszej bazy danych. W zależności od podejścia, code-first  to my będziemy tworzyć pliki zawarte w tym katalogu lub database-first pliki te będą automatycznie wykonanym zrzutem naszej bazy. Pliki posiadają rozszerzenie .cs i są normalnymi klasami.

V jak Widok

Podobnie jak w przypadku modelu tutaj pliki umieszczamy w folderze Views. Pliki odpowiedzialne są za prezentację danych dostarczonych przez kontroler. W tej sekcji nie interesuje nas jak, skąd dane zostały pobrane zajmujemy się ich wyprowadzniem. To tutaj używamy HTML‚a, CSS i innych języków do zarządzania wyglądem naszej strony. Podobnie jak w zwykłych stronach możemy używać zewnętrznych plików ze stylami czy skryptami. Platforma dostarcza nam wiele Helperów, które przyspieszają tworzenie kodu. Tworząc aplikację internetową będziemy musieli się zdecydować na jeden z silników renderujących kod zapisany w widoku Razor lub ASPX. Różnią się one składnią, silnik Razor ma ją prostszą, jest nowszy i wymaga mniejszej ilości kodu do osiągnięcia tych samych efektów, wybór nadal leży w gestii programisty. Ja zdecydowałem się na użycie silnika Razor w tym tutorialu.

Kod zapisany w silniku Razor

Kod zapisany w silniku ASPX

 

C jak kontroler

Analogicznie pliki składowane w folderze Controllers. Kod zawarty w nich zajmuje się odbiorem, analizą i przetwarzaniem danych zarówno tych pobranych z bazy danych jak i wprowadzonych przez użytkownika choćby przez najbardziej prymitywny formularz. Kontroler ma możliwość zarządania informacji z bazy od modelu, wysłania danych do modelu, który może zeskładować dane w bazie, wysłać dane do widoku, który jest wyświetli użytkownikowi czy też wywołać inny kontroler w celu dalszego przetwarzania. Widać to na grafice zamieszczonej na początku artykułu.

Wpis jest częścią kursu ASP.NET MVC 5.

Kolejnym krokiem będzie utworzenie aplikacji webowej.

Dodaj komentarz