#09 CRUD za pomocą Entity Framework | Kurs ASP.NET MVC 5

Posted on by 0 comment

W poprzednim wpisie z tego cyklu, utworzyliśmy kontroler wraz z widokami, za pomocą którego, mogliśmy wyświetlać oraz dodawać elementy do bazy danych. Wymagało to troszkę pracy, gdybyśmy mieli większą bazę, byłoby to uciążliwe. Dziś dowiemy się, jak wygenerować kontroler automatycznie…, tak automatycznie, za pomocą Entity Framework 🙂 Gdyby było tego mało, kontroler, który zostanie wygenerowany będzie miał więcej funkcjonalności, niż nasz już istniejący. Będą to operację zawarte w popularnym akronimie CRUD oraz akcja Index(), wyświetlająca wszystkie elementy.

CRUD

Jest to skrót, od czterech, często wykonywanych operacji na bazach danych, CCreate, RRead, UUpdate, DDelete. Można spotkać się także z akronimem SCRUD, który dodatkowo do powyższej czwórki, dołącza operację Search.

Implementacja CRUD za pomocą EF

Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalog Controllers w oknie Solution Explorer, następnie Add -> Controller.

Dodanie kontrolera ASP.NET MVC 5 - Kurs ASP.NET Mvc

Dodanie kontrolera ASP.NET MVC 5 – Kurs ASP.NET Mvc

Z okna które nam się pojawi wybieramy MVC 5 Controller with views, using Entity Framework. Inne możliwości: MVC 5 Controller – Empty, spowoduje utworzenie klasy kontrolera z jedną akcją Index() bez widoku. MVC 5 Controller with read/write actions, utworzy akcje CRUD, jednakże bez implementacji i bez widoków.

Dodanie kontrolera ASP.NET MVC 5 - Kurs ASP.NET Mvc

Dodanie kontrolera ASP.NET MVC 5 – Kurs ASP.NET Mvc

Następnie należy określić, dla którego modelu chcemy wygenerować kontroler oraz jakiego Data Context chcemy używać do komunikacji z bazą danych, jeśli chcemy, mamy możliwość utworzenia akcji, które będą wykonywane asynchronicznie. Dalsze ustawienie do tyczą widoków, czy w ogóle, życzymy sobie, aby Entity Framework, je dla nas wygenerował, czy chcemy, aby dołączyć odwołania do skryptów, mamy także możliwość osadzenia widoków w przygotowanym wcześniej layout’cie strony.

Dodanie kontrolera ASP.NET MVC 5 - Kurs ASP.NET Mvc

Dodanie kontrolera ASP.NET MVC 5 – Kurs ASP.NET Mvc

Został utworzony kontroler z pięcioma funkcjonalnościami, aby przetestować efekt naszej pracy, dodajmy jakąś krotkę www.jakasstrona.pl/Cars2/Create i zobaczmy zawartość bazy www.jakasstrona.pl/cars2/Index.

Zawartość tabeli Cars - Kurs ASP.NET MVC 5

Zawartość tabeli Cars – Kurs ASP.NET MVC 5

Podsumowanie

Dowiedzieliśmy się jak wygenerować za pomocą ORM’a Entity Framework kontroler. Pozwala to zaoszczędzić czas na rzemieślniczej pracy, jeśli mielibyśmy dodatkowe uwagi, co do widoku, czy pracy kontrolera, naturalnie możemy dostosować to do naszych żądań. W następnej części dodamy do głównego widoku, możliwość przeszukiwania (Search) bazy danych.

Wpis jest częścią kursu ASP.NET MVC 5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *